Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 34 человека

Каб гучала родная мова

Дата: 24 сентября 2018 в 10:03
Автор: Хмарук М. Н.

БЕЛАРУСКАМОЎНЫ ДЗЕНЬ

Жаданне авалодаць беларускай мовай дазваляе здзейсніць беларускамоўны дзень, які у нашай установе дашкольнай адукацыі арганізуецца кожную сераду.

Просім Вас у гэты дзень размауляць з дзецьмі і дарослымі

 на роднай беларускай мове!!!

Кожны чалавек ужо з маленства павінен ганарыцца сваёй нацыянальнай прынадлежнасцю, любіць сваю Радзіму. Перыяд дашкольнага дзяцінства па псіхалагічных асаблівасцях найбольш спрыяльныдля для фарміравання асноў  нацыянальнай самасвядомасці, таму шта менавіта дзецям дашкольнага узросту уласцівы эмацыянальная дабразычлівасць, цікавасць да навакольнага свету, бязмерная даверлівасць да дарослых, імкненне паўтараць іх дзеянні.

Паважаныя бацькі!

Пачытайце, калі ласка, дома дзеткам мастацкія і фальклорныя творы, рэкамендаваныя

вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі

Першая малодшая группа

Беларускія народныя песенкі і забаўлянкі

“Сонейка-сонца”, “Мышка, мышка, дзе была?”, “Го-го-го, гусачка”, “Белабока-сарока”, “Ішла каза”, “Кую, кую ножку”, “Ладу, ладу, ладкі”

Беларускія народныя казкі

“Муха-пяюха”, “Коцік, пеунік і мышка”, “Дзедава рукавічка”

Творы беларускіх пісьменнікаў і паэтаў

В.Вітка “Бабіны госці”, “Коця і Каця”, “Дожджык”; А.Якімовіч “Мядзведзь”, “Ліска”; М.Танк “Ехау казачны Бай”, “Галінка і варабей”; А Кобец-Філімонава “Мароз, Чырвоны нос”; З. Бядуля “Гэй, мой конік”; В.Іпатава “Аладкі”, “Ваверка”; П. Прануза “Верабей прымае душ”, “Грыбнік”.

Другая малодшая группа

Беларускія народныя песенкі і забаўлянкі

“Іграў я на дудцы”, “Ой, бычок, мой, бычок”, “Кукарэку, певунок”, “Вожык”, “Ягорачка”, “Кую, кую ножку”, “Ласачка”

Беларускія народныя казкі

“Курачка Рабка”, “Былінка і варабей”, “Зайкава хатка”, “Каза-малюка”, “Пчала і муха”, “Муха-пяюха”, “Коцік, пеунік і лісіца”

Творы беларускіх пісьменнікаў і паэтау

Т. Кляшторная “Ветлівыя словы”, “Шпак”, “Дожджык”, “Пауцякалі цацкі”, “Не сквапная”; В.Рабкевіч “Едзе восень”; Я.Купала “Лістапад”, Э.Агняцвет “Маме”; А.Бадак “Мышка”, “Беларусачка”; У. Юрэвіч “Бярозчыны валёнкі”, А. Кобец-Фiлiмонава “Сем мастакоу”, Я.Брыль “Жыу-быу вожык”

Сярэдняя група

Беларускя народныя песенкi i забаўлянкi

«Іграў я на дудцы», «Ой, бычок, мой бысенка» «Кукарэку, певунок», «Вожык», «Ягорачка», «Кую, ку. ножку», «Ласачка»

Беларускiя народныя казкi: «Курачка Рабка», «Былінка і варабей», «Зайкава хатка», «Каза-малюка», «Пчала і муха», «Муха-пяюха», «Коцік, пеунік і  лісіца», “Пшанічны каласок”, “Піліпка-сынок”, “Сынок-з-кулачок”, “Каток – залаты лабок”, “Як курачка пеуніка ратавала”

Творы беларускiх паэтаў  i пiсьменнiкаў

Т. Кляшторная “Ветлівыя словы”, “Шпак”, “Дожджык”, “Пауцякалі цацкі”, “Не сквапная”, “Сукенка раскажа”; В.Вітка “Піла”; В.Рабкевіч “Едзе восень”; Я.Купала “Лістапад”, Э.Агняцвет “Зямля з блакітнымі вачыма”; А.Бадак “Мышка”, “Беларусачка”; “Зайчаняткі”;  М.Танк “Галінка і варабей”, “Ехау казачны Бай”; А. Русак “Мой край”; А.Якімовіч “Звяры наш;  У. Юрэвіч “Бярозчыны валёнкі”, “Пацалунак асвы”, А. Кобец-Фiлiмонава “Сем мастакоу”, Я.Брыль “Жыу-быу вожык”; В Вітка “натальчына сямейка”; Б.Сачанка “Насцечка”; І. Шуцько “Смелая унучка”; І. Бурсау “Страшная казка пра страшнага звера”; В. Хомчанка “Яблык”, “Яшава рукавічка”

Старэйшая група

Беларускя народныя песенкi i забаўлянкi

“Сонейка-сонца, выгляні у аконца”, “Сіука-варонка”, “Ходзіць коцік па палях”, “Ты, каза, каза, лубяныя вочы”

Беларускiя народныя казкi

“Пра быка і яго сяброу”, “Жаронцы”, “Легкі хлеб”, “Не сілай, а розумам”, “Лісіца-хітрыца”, “як кот звяроу напалохау”, “Селянін, мядзведзь і лісіца”, “варабей і мыш”, “Кот Максім”, “Гарошак”

Творы беларускiх паэтаў  i пiсьменнiкаў

Э.Агняцвет “Зямля з блакітнымі вачыма”, “Саука за сталом”, “Хто пачынае дзень?”; Д. Бічэль-Загнетава “Белая Русь”; Р.Барадулін “Загадкі на градках”, “Жарт”; В Вітка “Жауна”, “Бусел”; Я.Колас “Адлет журавлёу”; Я. Купала “Хлопчык і лётчык”, “Бай”; І. Муравейка “Акраец хлеба”; С.Шушкевіч “Пракалоу камарык ножку” , “Нашы сябры”; М.Танк “Жук і слімак”; “Хлеб”; Я.Жабко “Бабуліна крынічка”

 П. Прануза “Верабей прымае душ”, “Грыбнік”.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.